LV

ENG

RUS

VILKAČI

Šo  vakaru aizvadīsim vēsturiskās  noskaņās ar stāstiem un dziesmām kopā ar folkloras kopu VILKAČI no 21:00, uzdziedot kopā skaistākās dziesmas.

Grupa "Vilkači" Latvijā nodarbojas ar nacionālpatriotisko audzināšanu dažādos līmeņos, ar tradīciju un folkloras pētniecību, ar senā karavīra dzīves veida un amatnieku prasmju apgūšanu, ko popularizē dažādos pasākumos, koncertos un festivālos. Ikviens no Vilkaču dalībniekiem ar lepnumu nes savu, Vilkaču un Latvijas vārdu visās savās gaitās, gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 
Muzicējot un dziedot Vilkači ievibrē ne tikai sevi, bet visu, kas atrodas tiem apkārt. Uzstājoties, Vilkaču vīru augumus rotā Latvijas teritorijā apbedījumos atrastu 10. – 12. gadsimta apģērbu rekonstrukcijas. Karavīrs ir bijis drošības un neatkarības garants visos laikos, kā šodien, tā arī pirms 1000 un 2000 gadiem – tieši tādēļ Vilkaču repertuāru pārsvarā veido karavīru dziesmas par mīlestību, par ienaidnieku, par iešanu karā, par atgriešanos un arī par neatgriešanos. 
Karavīra kaujas gaitu pētniecība un cīņas māksla ir otra Vilkaču nodarbošanās, ko aktīvi apgūst gados jaunie Vilkači. Savu māku cīnīties tie demonstrē senajos festivālos un dažādos paraugdemonstrējumos.

OUR ADRESS

Basement, Old town

Reservations & enquiries

277 969 14

info@folkklubs.lv

BANQUETS